ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรชั้นนายร้อยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ชื่อรายวิชาการเชลยศึกบทคัดย่อ

ฝสห 
 ชื่อรายวิชาเชลยศึกบทคัดย่อ
 ชื่อ การเชลยศึก นายร้อย สห2011บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาฝ่ายการสารวัตรบทคัดย่อ
 ทดสอบ
 อนุสัญญาเจนีวา

สห. 
 ร้อย.สห.พล.ร./ร้อย.สห.พล.ม.
 ชื่อรายวิชาการควบคุมบุคคลในสนาม

ยว./ฝอ. 
 การจัดการฝึก
 การจัดและการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
 การต่อต้านการก่อการร้าย
 การบินทหารบก
 การพัฒนาประเทศ
 ทหารการเงิน
 ทหารช่าง
 ทหารปืนใหญ่
 ทหารม้า
 ทหารราบ
 ทหารแพทย์
 ปปส.
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 1
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 2
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 3
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 4
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 5
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 6
 หลักการสงคราม
 เสริมภารกิจ ทบ. การป้องกันประเทศ
 แผนที่

ทป. 
 วิชา กระสุนและวัตถุระเบิด
 วิชา ยิงปืน
 วิชา การใฃ้อาวุธ
 วิชา ครูทหารและเน้นผลการปฏิบัติ
 วิชา ผู้นำ
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว ไอกิโด
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว ยูโด
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว มวยสากล
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทย

สวส. 
 วิชาปฐมนิเทศ
 วิชาลายพิมพ์นิ้วมือมนุษย์บทคัดย่อ
 วิชาการตรวจสถานที่เกิดเหตุบทคัดย่อ
 วิชาการสอบปากคำและบันทึกคำให้การบทคัดย่อ
 วิชาการสืบสวนสอบสวนตดีอาญาทั่วไปบทคัดย่อ
 วิชาการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงบทคัดย่อ
 วิชาการสืบสวนสอบสวนบทคัดย่อ
 วิชา พ.ร.บ. วินัยทหาร
 วิชา จับกุมตรวจค้นบทคัดย่อ
 กฎหมายฝ่ายพลเรือน
 วิชาประมวลกฎหมายอาญาทหาร

สส. 
 วิชาสื่อสาร

ยย. 
 วิชายานยนต์บทคัดย่อ
การใช้เว็บอีเลิร์นนิ่ง 

การดำเนินการอีเลิร์นนิ่ง 
 การทำตำราอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 คู่มือการใช้มูเดิ้ลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
พลสารวัตร 

ยว./ฝอ. 
 แผนที่ทหารเบี้องต้น
 แผนที่ทหารเบี้องต้น
 การต่อต้านการก่อการร้าย

ฝสห. 

สห. 
  การจับกุมตรวจค้น

ทป. 

สวส. 

สส. 

ยย. 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล่าทหารสารวัตร 

ข้อบังคับ กห ว่าด้วยสารวัตรทหาร 

กล่าวทั่วไป 

สถานีสารวัตรทหาร